תקשורת ארגונית

730.00

פרטי הקורס הקרוב

40 שעות לימוד
תאריך פתיחה: 01.12.2024
ימי לימוד: א עד ה
שעות לימוד: 08:00-15:45

איך מגיעים אלינו

על הקורס

התקשורת הארגונית הוא הפרמטר שלפיו ארגון יצליח או יכשל כתוצאה מהיכולת לקלוט מידע בשטח לתרגם אותו לצעדי פעולה ולהפעיל תוכנית רב שנתית וזאת בהתאם לצורכי לקוחות הארגון.
רציונל הקורס לזהות את ערוצי התקשורת שמאפיינים כל ארגון וארגון ולבחון כלים לשיפור התקשורת הארגונית כדי להגיע לשיפור ביצועי הארגון.

מטרות הקורס :
1. להגדיר מהם צרכי התקשורת של הארגון .
2. לבחון את השפעת פעולת ערוצי התקשורת על תפקוד הארגון.
3. לבחון כיצד הארגון יכול לשפר את ערוצי התקשורת הפנימית והחיצונית של הארגון.
4.בחינת ערוצי התקשורת במצב של שינוי ארגוני ומשבר ארגוני.

להורדת סיליבוס תקשורת ארגונית 40

תנאי קבלה

הקורס מתאים לעובדי מדינה והמגזר הציבורי. טרם ההרשמה יש לבדוק מול ועדת הגמול האם הקורס מתאים ללומד.

זכאות לתעודה

עמידה בנהלי משרד החינוך כפי שמפורטים בתקנון.

נושאי לימוד

• תפקידי התקשורת בארגון
• גישות תיאורטיות בתקשורת ארגונית
• זרימת מידע בארגון הפורמאלי ובארגון הא-פורמאלי
• ליקויים בתהליכי תקשורת
• אבחון האפקטיביות של התקשורת הארגונית
• עיצוב ערוצי תקשורת ארגונית
• התקשורת והגורם האנושי בארגון

דילוג לתוכן