שינוי ארגוני

850.00

פרטי הקורס הקרוב

50 שעות לימוד
תאריך פתיחה: 23.07.2024
ימי לימוד: ג’
שעות לימוד: 17:00-20:15

איך מגיעים אלינו

על הקורס

שינוי ארגוני הוא תהליך מתמשך שמטרתו להתאים את המערכות והתהליכים הארגוניים לשינויים החיצוניים והפנימיים שמתרחשים בסביבה. ההישרדות של ארגונים בטווח הארוך מחייב התאמה של מבנה הארגון ואופן תפקודו לתנאי הסביבה שבה הוא פועל. מכיוון שהצלחת הארגון תלויה בעובדים, שינוי ארגוני מחייב התמקדות בשינוי ההתנהגות של פרטים או של קבוצות בתוך הארגון.

קורס זה מתמקד בהכרת מגמות בתחום השינוי הארגוני והצורך בשינוי ארגוני במציאות משתנה הכרת מודלים ואסטרטגיות ניהול אפקטיבי של שינויים

להורדת סיליבוס שינוי ארגוני 50

תנאי קבלה

הקורס מתאים לעובדי מדינה והמגזר הציבורי. טרם ההרשמה יש לבדוק מול ועדת הגמול האם הקורס מתאים ללומד.

זכאות לתעודה

עמידה בנהלי משרד החינוך כפי שמפורטים בתקנון.

נושאי לימוד

הרקע לשינויים ארגונים
זיהוי הצורך בשינוי
מהות השינויים תפיסות שונות
גורמים ומאיצים לשינויים (גירוי ותגובה)
מניעים להתנגדות לשינויים ומנגנוני התמודדות
תכנון השינוי וביצועו כפועל יוצא למבנה ארגוני
פיתוח ארגוני כתפסיה וכטכניקה של שינויים בארגון
פיתוח ארגוני כטכניקת התערבות לקראת שינו

דילוג לתוכן