עריכה לשונית וכתיבה מנהלית

1,700.00

פרטי הקורס הקרוב

100 שעות לימוד
תאריך פתיחה: 09.01.2025
ימי לימוד: ב
שעות לימוד: 08:00-15:45

איך מגיעים אלינו

על הקורס

רציונל הקורס הינו בבדיקה של בחינת הקשר בין כללים בלשון לשימוש העורך האחדת הכתיב והפיסוק באמצאות כללי האקדמיה ללשון העברית .
במטרה לתת כלי עבודה לעובדים בסקטור הציבורי לשיפור ההבנה של פרקי ניסוח ומחינת מבחר הסוגיות בניסוח העברי

מטרות הקורס הינו דירוג פרקי עריכה וכן סוגי עריכה עיקריים עיוני , מנהלי , עיתונאי ,טכני ספרותי מדעי ותרגום .
כמו כן לימוד הלשון העברית לאן והישרדותה כשפה מתעדכנת וחיה את ההווה ואת ההוויה הישראלית סלנג מלשון המקרא ועד ימנו .
מטרת הקורס לתת לעובדי ציבור מבט חדש בנושאי ניסוח ועריכה לשונית .

להורדת סיליבוס עריכה לשונית וכתיבה מנהלית

תנאי קבלה

הקורס מתאים לעובדי מדינה והמגזר הציבורי. טרם ההרשמה יש לבדוק מול ועדת הגמול האם הקורס מתאים ללומד.

זכאות לתעודה

עמידה בנהלי משרד החינוך כפי שמפורטים בתקנון.

נושאי לימוד

1. הגשת “תפריט מבחר דרכי ניסוח וכללי ניסוח תקין
2. בחינת ספרות העזר בכלי העזר של העורך וכן בחינת צירופי סדר המילים במשפט .
3.בעיות מרכזיות בהעשרת אוצר המילים וכן ניתוח רמות סגנון שונות .
4. עריכה לשונית של מסמכים ממשלתיים וכן טופסי משרד.

דילוג לתוכן