מבוא למנהל ציבורי

970.00

פרטי הקורס הקרוב

60 שעות לימוד
תאריך פתיחה: 15.12.2024
ימי לימוד: א’
שעות לימוד: 17:00-20:15

איך מגיעים אלינו

על הקורס

הערכת תפקודו של ארגון ציבורי היא רווחת הציבור אך לעיתים קרובות לציבור אין ברירה אלא להשתמש בשירותיו של ארגון הציבורי

כי הוא היחידי שמספק אותם. ולעיתים חלק מהציבור שבע רצון וחלק אחר לא ועל ארגון להתמודד עם כך

על כן על הארגון לדאוג לרווחת הציבור על מנת להימנע מכך שנבחרי הציבור יעדיפו לא להקצות לו משאבים וערכים ולדאוג כי הוא יקבל ייחוס וחשיבות לפעולותיו.

עיקרי הנושאים הנלמדים בקורס זה:

1. הקניית מושגי יסוד וכלים לניתוח המבנה ודרך הפעולה של המנהל הציבורי המודרני ויחסי הגומלין בינו ובין הפוליטיקה.
2. עיסוק בנושאים הבאים : בירוקרטיה; ארגונים ויחסי עבודה; תורות ארגוניות של הנעת עובדים; קביעת מדיניות וקבלת החלטות; מנהיגות מנהלית.
3. לבחון גישות ואסכולות שתרמו להתפתחות המחשבה המנהלית וסוגיות עיקריות בתחומי התקצוב.
4. כלים לתכנון והערכת תפוקות נושא אקטואלי למגזר הציבורי.

להורדת סיליבוס מבוא למינהל ציבורי 60

תנאי קבלה

הקורס מתאים לעובדי מדינה והמגזר הציבורי. טרם ההרשמה יש לבדוק מול ועדת הגמול האם הקורס מתאים ללומד.

זכאות לתעודה

עמידה בנהלי משרד החינוך

נושאי לימוד

מהות תורת המינהל וייחודיותו של המינהל הציבורי
• התפתחות המחשבה הניהולית
• גישת המערכות למינהל
• התופעה הביורוקרטית
• הארגון הפורמאלי
• מרכוז וביזור – סגנונות המבנה הארגוני
• סמכות ועוצמה בארגון הפורמאלי
• המנהיגות בארגון הפורמאלי

דילוג לתוכן