תקשורת ארגונית

730.00

פרטי הקורס הקרוב

40 שעות לימוד
תאריך פתיחה: 04.12.2024
ימי לימוד: ד
שעות לימוד: 17:00-20:15

איך מגיעים אלינו

על הקורס

זיהוי ערוצי תקשורת ארגונית
הכרת מודלים של תקשורת פורמאלית וא-פורמאלית
הבנת מקורות של חסמי תקשורת ודרכים להתמודדות אפקטיבית

תנאי קבלה

הקורס מתאים לעובדי מדינה והמגזר הציבורי. טרם ההרשמה יש לבדוק מול ועדת הגמול האם הקורס מתאים ללומד.

זכאות לתעודה

עמידה בנהלי משרד החינוך כפי שמפורטים בתקנון.

נושאי לימוד

• תפקידי התקשורת בארגון
• גישות תיאורטיות בתקשורת ארגונית
• זרימת מידע בארגון הפורמאלי ובארגון הא-פורמאלי
• ליקויים בתהליכי תקשורת
• אבחון האפקטיביות של התקשורת הארגונית
• עיצוב ערוצי תקשורת ארגונית
• התקשורת והגורם האנושי בארגון

דילוג לתוכן