עריכה לשונית למתקדמים

2,035.00

פרטי הקורס הקרוב

120 שעות לימוד
תאריך פתיחה: 04.02.2025
ימי לימוד: ג
שעות לימוד: 08:00-15:45

איך מגיעים אלינו

על הקורס

המילה המשפט והטקסט הם כלי העבודה של הפקיד ולכן מטרת הקורס ללמד עריכה לשונית בצורה מעמיקה ומתקדמת על ידי בדיקת שלמותו, דיוקו ובהירותו של הספר או הטקסט הכתוב .
הצעות להשמטת קטעים שאינם הולמים את אופיו של הספר העבודה האקדמאית והדו”ח.
הצעות להרחבת הדיון בנושאים הראויים לכך.
הערות לגבי מבנה הספר: חלוקה לפרקים ולסעיפים.
הצעות למתן שמות טובים יותר לפרקי הספר ולסעיפיו.

כדי להבין את מטרת הקורס נקודת המבט של העורך על תהליך העריכה מוצגת בדבריו של יגאל שוורץ, פרופסור לספרות עברית ועורכם של 150 ספרים:
“עורך טוב צריך להיות פסיכולוג, גננת וגם להבין ספרות ולהיות בעל אג’נדה ספרותית ויכולת לשמוע הרבה קולות. הוא אמור לדעת לזהות את הטוב בסוגו, בניגוד למבקר שיש לו תמונת עולם מוגדרת של ‘הטוב’ והוא נעול בתוכה. הוא חייב להיות בעל אישיות פתוחה, והכי חשוב: שיהיה לו מושג מהו ‘נכון’ – כלומר ההרמוניה שבה מתכנסים יחד היפה, הצודק, האמיתי, כדי שהתוֹאַם ישלוט, כדברי בודלר, בספר הבודד כבסדרת ספרים שלמה.” (בראיון למירי פז, “ידיעות אחרונות”, 29.10.04)

להורדת סיליבוס עריכה לשונית למתקדמים 120

תנאי קבלה

הקורס מתאים לעובדי מדינה והמגזר הציבורי. טרם ההרשמה יש לבדוק מול ועדת הגמול האם הקורס מתאים ללומד.

זכאות לתעודה

עמידה בנהלי משרד החינוך כפי שמפורטים בתקנון.

נושאי לימוד

• מבוא לתורת העריכה והמקצוע
• לשון ותורת הניקוד
• תחביר
• שיח, סגנון וסמנטיקה
• יישומי מחשב בעריכה
• סדנא ביסודות העריכה הלשונית והבאה לדפוס
• סדנא בעריכה עיתונאית
• סדנא בעריכה מדעית

דילוג לתוכן