חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

עריכה לשונית וכתיבה מנהלית

1,700.00

פרטי הקורס הקרוב

100 שעות לימוד
תאריך פתיחה: 04.08.2024
ימי לימוד: א
שעות לימוד: 17:00-20:15

איך מגיעים אלינו

על הקורס

רציונל הקורס הינו בבדיקה של בחינת הקשר בין כללים בלשון לשימוש העורך האחדת הכתיב והפיסוק באמצאות כללי האקדמיה ללשון העברית .
במטרה לתת כלי עבודה לעובדים בסקטור הציבורי לשיפור ההבנה של פרקי ניסוח ומחינת מבחר ההסוגיות בניסוח העברי.

תנאי קבלה

הקורס מתאים לעובדי מדינה והמגזר הציבורי. טרם ההרשמה יש לבדוק מול ועדת הגמול האם הקורס מתאים ללומד.

זכאות לתעודה

עמידה בנהלי משרד החינוך כפי שמפורטים בתקנון

נושאי לימוד

• עריכה לשונית – מבוא
• כללי כתיב וסמני פיסוק
• תחביר ודקדוק
• עקרונות הכתיבה והניסוח
• סוגי מסמכים מנהליים, מכתב, מזכר, דו”ח, פרוטוקול, נוהל
• עקרונות מרכזיים בבניית טקסט
• סימני עריכה גראפיים
• מכתבי תגובה
• ניבים ומטבעות לשון
• דו-משמעות וחד-משמעות
• כללי תעתיק
• סדנא התנסותית בכתיבה מנהלית ובעריכה לשונית

קורסים נוספים בסניף

דילוג לתוכן