מבוא לפסיכולוגיה

970.00

פרטי הקורס הקרוב

60 שעות לימוד
תאריך פתיחה: 10.01.2025
ימי לימוד: ו
שעות לימוד: 08:00-11:15

איך מגיעים אלינו

על הקורס

הבנת השינוי כחלק בלתי נפרד מהחיים המודרניים, התמודדות עם שינויים ברמה האישית והמערכתית והצורך לגבש את הזהות המקצועית מחדש של האנשים העוסקים בתחום המידע הינה חלק חשוב להבנת הנפש הפועמת בקרבנו והבנתה כראוי תאפשר תפקוד טוב יותר ומוצלח בקרב עצמנו ובקרב הסובבים אותנו.

בקורס זה יינתן דגש על הכרת מושגים , פרספקטיבות ותיאוריות מרכזיות מתחום הפסיכולוגיה.
המשתתפים יכירו את הנושאים השונים הבסיסיים והעדכניים בהם עוסק התחום ודרכי חקירה ותחומי התמחות.
להשתמש בידע הרלוונטי מתחום הפסיכולוגיה, כדי לנתח ולהבין סוגיות שונות הקשורות לצריכה, עיבוד וניהול מידע, ברמת הפרט, הקבוצה והארגון.

להורדת סיליבוס מבוא לפסיכולוגיה 60

תנאי קבלה

הקורס מתאים לעובדי מדינה והמגזר הציבורי. טרם ההרשמה יש לבדוק מול ועדת הגמול האם הקורס מתאים ללומד.

זכאות לתעודה

עמידה בנהלי משרד החינוך כפי שמפורטים בתקנון.

נושאי לימוד

• מבוא לפסיכולוגיה – גישות, שיטות מחקר
• תהליך התפיסה
• למידה והתניה – גישה ביהביוריסטית, התניה קלאסית ואופראנטית,גישה
קוגניטיבית ולמידה חברתית
• תיאוריות המוטיבציה
• פסיכופתולוגיה
• שיטות טיפול
• החשיבה
• פסיכולוגיה חברתית/פיזיולוגית/קלינית/קוגניטיבית/חינוכית
• קוגניציה חברתית (חשיבה סיבתית, תהליכי ייחוס, סכמות וסטריאוטיפים)

דילוג לתוכן