חומרים מסוכנים

1,700.00

פרטי הקורס הקרוב

100 שעות לימוד
תאריך פתיחה: 01.06.2025
ימי לימוד: א’
שעות לימוד: 08:00-15:45

איך מגיעים אלינו

על הקורס

קורס חומרים מסוכנים וטיפול בשפכים

מקנה ידע עיוני ומעשי תוך חשיפה למושגי יסוד בנושאי טיפול בחומרים מסוכנים וטיפול בשפכים.

קורס זה דן כיצד נוכל לבחור את החומרים הייחודיים לטיפול בשפכים הכוללים מתכות, חומרים נפיצים, חומרים דליקים וכו’.

תוך בחינת סוגיות אקטואליות מנקודת מבט בטיחותית.

להורדת סיליבוס חומרים מסוכנים וטיפול בשפכים 100

תנאי קבלה

הקורס מתאים לעובדי מדינה והמגזר הציבורי. טרם ההרשמה יש לבדוק מול ועדת הגמול האם הקורס מתאים ללומד.

זכאות לתעודה

עמידה בנהלי משרד החינוך כפי שמפורטים בתקנון.

נושאי לימוד

ניתוח תרחישים בטיפול בחומרים מסוכנים וכן באופייניים, שההסתברות להתרחשותם היא הגבוהה ביותר. מול התרחישים ייערך המפעל בנוהל החירום.
o בחירת תרחישים – לאחר התייעצות עם נותני האישור (המשרד לאיכות הסיבה, אגף הפיקוח על העבודה, משרד הבריאות, ורשות הכבאות). כל נותן אישור יכול לבקש תרחישים הקשורים לתחום אחריותו, בהתאם לשיקוליו המקצועיים מול אותו מפעל. התרחישים יכללו לפחות שריפה, חבלה מכוונת ושפך.

דילוג לתוכן