חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

קורס מנהל בשלטון המקומי

קורס מנהל בשלטון המקומי – גמול מיוחד לעובדי רשויות עיריות ומועצות: (נלקח מאתר המרכז לשלטון מקומי)

מבוא בשנים האחרונות התפתחה מודעות רבה לאיכות המנהל והושם דגש רב על שיפור איכות המנהל הציבורי במגזר הממשלתי ובשלטון המקומי. תקופה זו מאופיינת בפעילות רבה להעלאת רמת המנהל הציבורי באמצעות הטמעת שיטות לשיפור תהליכי עבודה מחד, ומאידך – בפיתוח אישי לקידום יכולותיהם של מנהלים ועובדים.
מטרות הקורס:

 • הקניית ראיה כוללת של המערכות השונות בהם עוסק השלטון המקומי
 • לסייע למשתתפים להכיר את המערכת הפנים ארגונית ואת מהות הקשרים עם הגורמים מחוץ לרשות
 • להקנות למשתתפים כלים שימושיים, שיאפשרו להם לבצע טוב יותר את עבודתם המקצועית ולשפר את יכולתם לתת שירות טוב יותר ללקוחותיהם
 • להקנות מיומנויות ניהוליות הן ברמה האסטרטגית והן ברמה החשיבתית לתפקיד איכותי ברשות המקומית
 • התוכנית מוכרת ברשויות שונות כתנאי לקידום לצרכי מכרזים

נוהל הגשת מועמדות לקורס מנהל בשלטון מקומי

 1. מכללת אינטלקט אקדמון מפעילה קורסי מנהל אשר מפוקחים ע”י מדור הדרכות בשלטון המקומי.
 2. ע”מ לאשר תלמיד לקורס המכללה נדרשת להעביר לשלטון המקומי מסמכים אשר יפורטו בהמשך לצורך בדיקתם ואישורם ע”י מנהלת השלטון המקומי.
  1. להלן המסמכים שהינכם מתבקשים להעביר ואופן העברתם:
   א. טופס המלצת מנהל כ”א- יש לוודא שהטופס חתום בחתימה +חותמת של מנהל כ”א בלבד (טופס רק בחותמת/רק בחתימה לא יתקבל). – נספח א’
  1. טופס סיכום וועדת קבלה חתום בחתימה + חותמת של גורם בכיר, (מנכ”ל, סגן ראש עיר, גזבר בלבד). תלמיד אשר יש ברשותו אישור לימודים של לפחות 12 שנ”ל מבית הספר/תעודת בגרות/תואר ראשון ,לא נדרש להביא טופס זה.- נספח ב’
  1. צילום ת.ז ברור (יש לוודא כי מספר הזהות, ותאריך הלידה נראה בברור)
  1. תלמיד מעל גיל 60 מתבקש להחתים מנהל/ת משאבי אנוש על טופס “התחייבות מעל 60” – נספח ג’
  1. תלוש שכר עדכני, יש לוודא שהצילום כולל פירוט של דירוג+דרגה בברור.
  1. תעודת המוכיחה 11/12 שנות לימוד.

**לקורס זה יתקבלו תלמידים אשר סיימו לפחות 11 שנות לימוד, ודרגת השכר שלהם היא מנהלי 6 ומעלה

משפחת אקדמון מברכת את הצטרפותכם למעגל תלמידיה! תלמיד אשר אין ברשותו אישור לימודים מבית הספר ומעוניין להצטרף לקורס: השלטון המקומי נותן אפשרות להציג תצהיר עו”ד המעיד על סיום 11/12 שנ”ל.

בנוסף לתצהיר עלייך להציג מסמך תומך לתצהיר. להלן אפשרויות שונות של מסמכים תומכים (עלייך להמציא רק אחת מהאפשרויות):

 1. שאלון קבלה לעבודה, ממדור כ”א, אותו מילאת שהתחלת לעבור ברשות ובו הצהרת שסיימת 11/12 שנ”ל. השאלון הנ”ל כולל שני עמודים אותם יש לצלם ולהחתים על אחד מהעמודים בחתימה + חותמת של מנהל/ת משאבי אנוש שהמסמך נאמן למקור. (שאלון לא חתום ע”י מנהלת כ”א בחתימה +חותמת לא יתקבל).
 2. צילום תמונת מחזור מסיום ביה”ס תיכון.
 3. צילום כרטיס לידה מבי”ח בו מצוין מס שנות לימוד של ההורה (התלמיד המיועד).- חתום בחותמת נאמן למקור וחותמת בי”ח.
 4. צילום מהצבא שבו מצוין מס’ שנות לימוד של התלמיד.- חתום נאמן למקור וחותמת צה”ל.
 5. עובד שקיבל גמול השתלמות א’ לפני 31 דצמבר 2004, יציג אישור וועדת הגמול.
 6. צילום רישום לבי”ס של ילדי העובד בו צוין מס שנות לימוד של התלמיד.-חתום נאמן למקור +חותמת בי”ס.

** כל אחד מהמסמכים הנ”ל שבחרת להציג, עלייך להביא למכללה את המקור והמכללה נדרשת לשלוח את הטופס פיזית לשלטון המקומי

הסבר למועמדים וטופס רישום.

דילוג לתוכן